Certificering

Brandwerende coatings

DCS is gekwalificeerd voor het aanbrengen van de brandwerende coatings Chartek en Pitt-Char®.

ISO 9001:2015

Dit is de bekende internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. In het kort komt ISO 9001 op het volgende neer: zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het.

NACE

De NACE Certification Programs zijn opleidingsprogramma’s voor personeel dat werkzaamheden verricht in corrosiebescherming.

Een kwestie van professioneel werken

Door zijn achtergrond in de offshore-industrie heeft DCS de hoge veiligheids- en kwaliteitseisen die gelden in deze sector opgenomen in zijn DNA. Vanzelfsprekend beschikt DCS over alle benodigde certificaten en hoog opgeleid personeel: gewoon een kwestie van professioneel werken.

Norsok M-501

In de offshore-industrie is kwaliteit van het grootste belang en NORSOK 501 richt zich op het toepassen van de beste coatingsystemen met de hoogste applicatiestandaarden.

VCA*

Aan de hand van de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers wordt vastgesteld of een bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent (arbeids)veiligheid en veiligheidsbewustzijn.